• (0342) 317 27 92

BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU

I. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB101

Eğitime Giriş

2

0

2

3

EFMB104

Eğitim Felsefesi

2

0

2

3

AİİT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

2

0

2

3

YDBİ101

Yabancı Dil 1

2

0

2

3

TURK101

Türk Dili 1

3

0

3

5

EFGK101

Bilişim Teknolojileri

3

0

3

5

TE115

Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1

2

0

2

3

TE103

Osmanlı Türkçesi 1 

2

0

2

3

TE101

Türk Dil Bilgisi 1 

2

0

2

2

TDP101

Toplumsal Duyarlılık Projesi I

1

0

1

1

GOS***

Genel ve Ortak Seçmeli

1

1

0

1

Toplam

 

22

1

21

32

 

II. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB102

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

3

EFMB103

Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

3

AİİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2

2

0

2

3

YDBİ102

Yabancı Dil 2

2

0

2

3

TURK102

Türk Dili 2

3

0

3

5

TE116

Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2

2

0

2

3

TE104

Osmanlı Türkçesi 2

2

0

2

3

TE102

Türk Dil Bilgisi 2

2

0

2

3

TE106

Dil Eğitiminin Temel Kavramları

2

0

2

4

TDP102

Toplumsal Duyarlılık Projesi II

1

2

2

2

Toplam

 

20

2

21

32

 

III. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB201

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

EFMB203

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 1

2

0

2

4

EFGK***

Seçmeli 1

2

0

2

3

TE207

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

2

TE209

Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

2

0

2

3

TE213

Türk Halk Edebiyatı 1

2

0

2

3

TE205

Yeni Türk Edebiyatı 1

2

0

2

3

TE201

Türk Dil Bilgisi 3

2

0

2

3

TE203

Eski Türk Edebiyatı 1

2

0

2

3

Toplam

 

20

0

20

30

 

IV. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB202

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

EFMB204

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 2

2

0

2

4

EFGK***

Seçmeli 2

2

0

2

3

EFTE***

Seçmeli 1

2

0

2

4

TE210

Türkçe Öğretim Programları

2

0

2

3

TE214

Türk Halk Edebiyatı 2

2

0

2

2

TE206

Yeni Türk Edebiyatı 2

2

0

2

3

TE202

Türk Dil Bilgisi 4

2

0

2

3

TE204

Eski Türk Edebiyatı 2

2

0

2

2

Toplam

 

20

0

20

30

 

V. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB301

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

EFMB303

Eğitimde Ahlâk ve Etik

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 3

2

0

2

4

EFGK***

Seçmeli 3

2

0

2

3

EFGK202

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

EFTE***

Seçmeli 2

2

0

2

4

TE323

Dinleme Eğitimi

3

0

3

4

TE321

Okuma Eğitimi

3

0

3

4

TE325

Dilbilimi

2

0

2

2

Toplam

 

19

2

20

30

 

VI. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB302

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

EFMB304

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 4

2

0

2

4

EFGK***

Seçmeli 4

2

0

2

3

EFTE***

Seçmeli 3

2

0

2

4

TE324

Yazma Eğitimi

3

0

3

5

TE322

Konuşma Eğitimi

3

0

3

5

TE326

Metindilbilim

2

0

2

3

İNF398

Etkinliklere Katılım

0

2

1

1

Toplam

 

18

2

19

31

 

VII. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB401

Öğretmenlik Uygulaması 1

2

6

5

10

EFMB403

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 5

2

0

2

4

EFTE***

Seçmeli 4

2

0

2

4

EFTE***

Seçmeli 5

2

0

2

4

TE401

Dil Bilgisi Öğretimi

2

0

2

2

TE403

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

2

0

2

3

Toplam

 

14

6

17

30

 

VIII. YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EFMB402

Öğretmenlik Uygulaması 2

2

6

5

10

EFMB404

Okullarda Rehberlik

2

0

2

3

EFMB***

Seçmeli 6

2

0

2

4

EFTE***

Seçmeli 6

2

0

2

4

TE402

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

3

0

3

5

TE404

Dünya Edebiyatı

2

0

2

4

Toplam

 

13

3

16

30

 

 

 TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER

 

ALAN SEÇMELİ (TE***)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

TE216

Dil Edinimi

2

0

2

4

TE218

Ses Eğitimi ve Diksiyon

2

0

2

4

TE220

Yaratıcı Yazma

2

0

2

4

TE327

Kelime Öğretimi

2

0

2

4

TE329

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

4

TE328

İlk Okuma Yazma Öğretimi

2

0

2

4

TE330

Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı

2

0

2

4

TE405

Anlam Bilimi

2

0

2

4

TE407

İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

2

0

2

4

TE409

Türkçe Ders Kitabı İncelemesi

2

0

2

4

TE411

Türkçe Öğretimi Tarihi

2

0

2

4

TE406

Eleştirel Okuma

2

0

2

4

TE408

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

2

0

2

4

TE410

Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme

2

0

2

4

 

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ (EFMB***)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

EFMB205

Açık ve Uzaktan Öğrenme

2

0

2

4

EFMB207

Çocuk Psikolojisi

2

0

2

4

EFMB209

Eğitim Hukuku

2

0

2

4

EFMB206

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

2

0

2

4

EFMB208

Eğitim Antropolojisi

2

0

2

4

EFMB210

Eğitim Tarihi

2

0

2

4

EFMB305

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

2

0

2

4

EFMB307

Eğitimde Program Geliştirme

2

0

2

4

EFMB309

Eğitimde Proje Hazırlama

2

0

2

4

EFMB311

Eleştirel ve Analitik Düşünme

2

0

2

4

EFMB306

Eğitimde Drama

2

0

2

4

EFMB308

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

2

0

2

4

EFMB310

Kapsayıcı Eğitim

2

0

2

4

EFMB312

Karakter ve Değer Eğitimi

2

0

2

4

EFMB407

Karşılaştırmalı Eğitim

2

0

2

4

EFMB409

Mikro Öğretim

2

0

2

4

EFMB411

Müze Eğitimi

2

0

2

4

EFMB413

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

2

0

2

4

EFMB408

Öğrenme Güçlüğü

2

0

2

4

EFMB410

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

2

0

2

4

EFMB412

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

2

0

2

4

EFMB414

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

2

0

2

4

 

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ (EFGK***)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

EFGK201

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

2

0

2

3

EFGK203

Beslenme ve Sağlık

2

0

2

3

EFGK205

Bilim Tarihi ve Felsefesi

2

0

2

3

EFGK207

Bilim ve Araştırma Etiği

2

0

2

3

EFGK204

Ekonomi ve Girişimcilik

2

0

2

3

EFGK206

Geleneksel Türk El Sanatları

2

0

2

3

EFGK208

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

2

0

2

3

EFGK210

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3

EFGK301

Kariyer Planlama ve Geliştirme

2

0

2

3

EFGK303

Kültür ve Dil

2

0

2

3

EFGK305

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

3

EFGK307

Mesleki İngilizce

2

0

2

3

EFGK309

Sanat ve Estetik

2

0

2

3

EFGK302

Türk Halk Oyunları

2

0

2

3

EFGK304

Türk İşaret Dili

2

0

2

3

EFGK306

Türk Kültür Coğrafyası

2

0

2

3

EFGK308

Türk Musikisi

2

0

2

3

EFGK310

Türk Sanatı Tarihi

2

0

2

3

 

GENEL ve ORTAK SEÇMELİ (GOS***)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

GOS110

Briç

1

1

0

1

GOS111

Satranç

1

1

0

1

GOS112

Temel Spor Uygulamaları

1

1

0

1

GOS113

İzcilik

1

1

0

1

GOS114

Bisiklet

1

1

0

1

GOS115

Dağcılık

1

1

0

1

GOS116

Atıcılık

1

1

0

1

GOS117

Trekking

1

1

0

1

GOS118

Sağlıklı Yaşam ve Spor

1

1

0

1

GOS121

Plastik Sanatlar

1

1

0

1

GOS122

Sanat Tarihi

1

1

0

1

GOS123

Müzik

1

1

0

1

GOS124

Türk Halk Oyunları

1

1

0

1

GOS131

Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları

1

1

0

1

GOS133

Yöresel Halk Oyunları

1

1

0

1

GOS110

Briç

1

1

0

1

GOS111

Satranç

1

1

0

1

GOS112

Temel Spor Uygulamaları

1

1

0

1

 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

EFMB101 Eğitime Giriş (2-0)2 AKTS: 3

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

 

EFMB104 Eğitim Felsefesi (2-0)2 AKTS: 3

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

 

AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2-0)2 AKTS: 3

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

YDBİ101 Yabancı Dil 1 (2-0)2 AKTS: 3

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

 

TURK101 Türk Dili 1 (3-0)3 AKTS:5

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

 

EFGK101 Bilişim Teknolojileri (3-0)3 AKTS:5

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

 

TE115 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 1 (2-0)2 AKTS:3

Edebiyat alanının temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler; edebî eserlerin temel özellikleri ve edebî dilin niteliği (nesir/nazım); edebiyat biliminin dalları ve yöntemleri; edebiyat kuramları, edebî akımlar.

 

TE103 Osmanlı Türkçesi 1(2-0)2 AKTS:3

Osmanlı Türkçesi, Arap harfli Türk abecesi, bitişik ve ayrı harfler, Osmanlı Türkçesinin kuralları, Arap harfli Türk alfabesiyle yazılmış basit Osmanlıca metinleri okuma çalışması, Arap harfli Türk alfabesiyle basit kelimeler kullanarak yazma çalışmaları.

 

TE101 Türk Dil Bilgisi 1 (2-0)2 AKTS:2

Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi; Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşma, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, ötümlüleşme, ötümsüzleşme, kaynaşma, ünlü çatışması, ikizleşme), kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü; hece; yazım bilgileri, tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları.

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi 1 (1-0)1 AKTS: 1

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmak.

II. YARIYIL

 

EFMB102 Eğitim Psikolojisi (2-0)2 AKTS: 3

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

 

EFMB103 Eğitim Sosyolojisi (2-0)2 AKTS:3

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2-0)2 AKTS: 3

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu,  Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası;; Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

 

YDBİ102 Yabancı Dil 2 (2-0)2 AKTS: 3

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.)

 

TURK102 Türk Dili 2 (3-0)3 AKTS: 5

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

 

TE116 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2 (2-0)2 AKTS:3

Başlangıcından günümüze Türk edebiyatında dönemler, edebî topluluklar ve sanat anlayışları. Türk edebiyatında yer alan edebî türler; edebî türlerin içerdiği biçimsel ve yapısal özellikler (nazım şekilleri; vezin, kafiye, redif vb.), edebî sanatlar.

 

TE104 Osmanlı Türkçesi 2 (2-0)2 AKTS:3

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, tamlama çeşitleri; Arap harfli Türk alfabesiyle yazılmış Osmanlıca metinleri okuma çalışmaları, Arap harfli Türk alfabesiyle yazma çalışmaları.

 

TE102 Türk Dil Bilgisi 2 (2-0)2 AKTS: 3

Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcükler [yerli sözcük, yabancı sözcük; köken bilgisi (etimoloji)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın, türemiş, birleşik), türlerine göre sözcükler [ad, önad (sıfat), eylem (fiil), belirteç (zarf), adıl (zamir), bağlaç, ilgeç (edat), ünlem]; Türkçenin ekleri, (yapım ekleri, çekim ekleri, fiilimsi ekleri, çatı ekleri, ek fiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları; sözcük vurgusu; yazım kuralları.

 

TE106 Dil Eğitiminin Temel Kavramları (2-0)2 AKTS: 4

Dil eğitiminin kavram alanını oluşturan başlıca disiplinler. Dil eğitiminin temel kavramları; okuma, dinleme, yazma, konuşma eğitimiyle ilgili kavramlar; metin bilgisi, kelime hazinesi ve dil bilgisi ile ilgili kavramlar. Dil eğitimiyle dolaylı ilişkisi olan alanlardan (edebiyat, iletişim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bilişsel bilimler vb.) dil eğitimine aktarılan kavramlar.

 

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi 2 (1-2)2 AKTS: 2

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlanan projelerde saha çalışmalarını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

 

III. YARIYIL

 

EFMB201 Öğretim Teknolojileri (2-0)2 AKTS: 3

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

 

EFMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri (2-0)2 AKTS: 3

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

TE207 Çocuk Edebiyatı (2-0)2 AKTS: 2

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatı tarihi, çocuk edebiyatı ve okuma alışkanlığı/kültürü; çocuk edebiyatı ürünlerinin taşıması gereken nitelikler (tasarım, içerik ve eğitsel); yazınsal çocuk edebiyatı türleri (şiir, öykü, roman vb.), bilgilendirici-öğretici çocuk edebiyatı türleri; çocuk klasikleri; çocuklara seslenen diğer yazınsal türler (destan, masal, efsane) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine katkıları; çocuk edebiyatı ürünlerinin yaş gruplarına göre seviyelendirilmesi; görsel medya ve çocuk (çocuklar için çizgi film/çizgi sinema/animasyon); çocuk edebiyatı ürünleri üzerine incelemeler.

 

TE209 Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları (2-0)2 AKTS: 3

Türkçe öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; Türkçe öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Türkçe öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının Türkçe öğretimine yansımaları; Türkçe öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; Türkçe öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir Türkçe öğretiminin bileşenleri; Türkçe öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

 

TE213 Türk Halk Edebiyatı 1 (2-0)2 AKTS: 3

Türk Halk Edebiyatının mahiyeti, kavram alanı, tarihsel süreci; Halk Edebiyatının kolları; İslâmiyet öncesi ve sonrası eski Türk destanları, masalları, efsaneleri, halk hikâyeleri ve şiirleri, Halk edebiyatı metinleri üzerinde çözümleme çalışmaları ve bu metinlerden ilköğretim için uygun olanlarını seçme çalışmaları.

 

TE205 Yeni Türk Edebiyatı 1 (2-0)2 AKTS: 3

Yeni Türk Edebiyatının oluşumu ve gelişimini belirleyen unsurlar; Tanzimat dönemi Türk edebiyatının başlıca temsilcileri ve eserleri üzerine çalışmalar, dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi. Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren ürünlerin çözümlenmesi ve Türkçe eğitimi açısından değerlendirilmesi.

 

TE201 Türk Dil Bilgisi 3 (2-0)2 AKTS: 3

Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; ad (isim), önad (sıfat), adıl (zamir), belirteç (zarf); eylem (fiil); ilgeç (edat), bağlaç, ünlem; uygulama çalışmaları.

 

TE203 Eski Türk Edebiyatı 1 (2-0)2 AKTS: 3

Eski Türk Edebiyatının mahiyeti, kavram alanı; Divan edebiyatının temel özellikleri, belli başlı türleri ve önemli temsilcileri; 15.-16. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları. Dönemin dil anlayışı, toplumsal durumu ve dünya görüşünü ortaya koyacak çalışmalar.

 

IV. YARIYIL

 

EFMB202 Türk Eğitim Tarihi (2-0)2 AKTS: 3

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

 

EFMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri (2-0)2 AKTS: 3

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

TE210 Türkçe Öğretim Programları (2-0)2 AKTS: 3

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; Türkçe dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel Türkçe dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki Türkçe dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.

TE214 Türk Halk Edebiyatı 2 (2-0)2 AKTS: 2

Türk Halk şiiri ve temel özellikleri, halk şiirinin dil özellikleri, yöresel kullanımları; halk şiirinin önemli temsilcileri ve eserleri; halk şiiri ve halk hikâyelerinin eğitsel işlevleri, temel eğitim düzeyinde kullanılacak halk şiiri örneklerinin seçimi.

 

 

TE206 Yeni Türk Edebiyatı 2 (2-0)2 AKTS: 3

Millî Edebiyat dönemindeki düşünce hareketleri, bu hareketlerin ortaya çıkardığı edebiyat yönelimlerinin eserler üzerinden incelenmesi, Millî Edebiyat döneminin 20. yy Türk edebiyatına etkileri; Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında 50’li yıllara kadar olan gelişmeler; düzyazı, şiir ve tiyatro alanında ortaya çıkan önemli yapıtların incelenmesi; bu dönemlere ait önemli edebiyatçıların belirgin özellikleriyle tanıtılması.

 

TE202 Türk Dil Bilgisi 4 (2-0)2 AKTS: 3

Cümle bilgisi, sözdizimi, Türkiye Türkçesi söz diziminin genel özellikleri-ilkeleri; belirtme öbekleri; cümle, cümlenin ögeleri, türleri, cümle çözümleme.

 

TE204 Eski Türk Edebiyatı 2 (2-0)2 AKTS: 2

Divan şiirinde vezin: Aruz ölçüsünün temel mantığı, Aruz ölçüsünün melodisini öğretmeye yönelik çözümleme çalışmaları; 17.-18. yy. Türk Edebiyatından seçme metinler üzerinde inceleme çalışmaları.

 

V.YARIYIL

 

EFMB301 Sınıf Yönetimi (2-0)2 AKTS: 3

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

 

EFMB303 Eğitimde Ahlâk ve Etik (2-0)2 AKTS: 3

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

 

EFGK202 Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2)2 AKTS: 3

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

 

 

TE323 Dinleme Eğitimi (3-0)3 AKTS: 4

Dinleme eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.); dinlemenin fiziksel ve zihinsel unsurları; bellek ve özellikleri (kısa süreli bellek, uzun süreli bellek; anısal bellek, anlamsal bellek ve işlemsel bellek); dinleme kelime hazinesi ve söz varlığı ilişkisi; dikkat; dinleme kusurları; dinleme süreçleri; dinleme becerisinin geliştirilmesi, konuşmadaki prozodik özellikleri (vurgu, ton, ezgi vb.) tanıma; dinleme ve izleme, beden dili özelliklerini anlamlandırma; dinleme becerisine yönelik eğitim ortamları; dinleme yöntem ve teknikleri; dinleme becerisini ölçme ve değerlendirme; dinleme etkinlikleri tasarlama.

 

TE321 Okuma Eğitimi (3-0)3 AKTS: 4

Okuma eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.); okumanın fiziksel ve zihinsel unsurları; bellek ve özellikleri (kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, anısal bellek, anlamsal bellek ve işlemsel bellek); okuma kelime hazinesi ve söz varlığı ilişkisi; dikkat; okuma kusurları; okuma süreçleri; okuma becerisinin geliştirilmesi; akıcı okuma (sesli ve sessiz akıcı okuma teknikleri); metin türlerine göre okuma, okuma becerisine yönelik eğitim ortamları; okuma yöntem ve teknikleri; okuma becerisini ölçme ve değerlendirme; okuma etkinlikleri tasarlama.

 

 

TE325 Dilbilimi (2-0)2 AKTS: 2

Dilin muhtelif tanımları, Dünya dilleri hakkında genel bigiler; 20. yy başlarına kadar doğu ve batı geleneğinde dil çalışmalarına tarihsel bir bakış (İlk Çağ’da dil çalışmaları, Orta Çağ’da dil çalışmaları); 20. yüzyılda dil bilim kavramının ortaya çıkışı; dil bilimin dalları ve çalışma alanları; Ferdinand De Saussure ve Yapısalcı dil bilim kuramı (Cenevre Dil bilim Okulu). Yapısalcı anlayışı benimsemiş dil bilim okulları; Prag Okulu, Fransız İşlevselciliği (Andre Martinet), Gustave Guillame ve Psikomekanik, Kopenhag Okulu ve Glosematik, Amerikan Yapısalcılığı (Franz Boas, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Zellig Sabbetai Harris), Noam Chomsky ve Üretken Dönüşümsel Dil Bilgisi Kuramı, Dil Bilim Kökenli Dil Bilgisi Kuramları. Kuramların, teorik ve uygulamalı düzeyde dil öğretimiyle ilişkilendirilmesi.

 

VI. YARIYIL

 

EFMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2-0)2 AKTS: 3

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

 

EFMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0)2 AKTS: 3

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

TE324 Yazma Eğitimi (3-0)3 AKTS: 5

Yazma eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.), yazma becerisinin fiziksel ve zihinsel süreçleri; yazma ve bellek-söz varlığı ilişkisi; yazılı anlatımın aşamaları, cümle/paragraf/ metin düzeyinde anlatım; metinsellik ölçütlerinin (bağdaşıklık, tutarlılık vb.) oluşturulması; metin türleri, yazılı anlatım (tartışmacı, ikna edici, bilgilendirici, estetik yazma vb.); yazma yöntem ve teknikleri; süreç temelli, planlı yazma modelleri; noktalama ve yazım kurallarının öğretimi; yazma becerisine yönelik eğitim ortamları; yazma eğitiminde ölçme ve değerlendirme; yazma etkinlikleri tasarlama.

 

TE322 Konuşma Eğitimi (3-0)3 AKTS: 5

Konuşma eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.), konuşmanın fiziksel ve zihinsel unsurları; konuşma bellek-söz varlığı ilişkisi, eş zamanlı (duyusal bellek aracılığıyla) ve art zamanlı (anısal bellek aracılığıyla) düşünme; beden dili ve unsuları; konuşmada prozodik özelliklerin (vurgu, ton, ezgi vb.) üretilmesi; konuşma türleri, sözlü anlatım (tartışmacı/ikna edici, bilgilendirici, estetik konuşma vb.) ve karşılıklı konuşma; konuşma becerisine yönelik eğitim ortamları; konuşma yöntem ve teknikleri; konuşma becerisini ölçme ve değerlendirme, konuşma etkinlikleri tasarlama.

 

TE326 Metindilbilim (2-0)2 AKTS: 3

Metindilbilimin temel ilke ve kavramları (tümce, önerme, sözce; metin ve metinsellik ölçütleri: üretici/ metin ve alıcı merkezli), metin türü, söylem ve metin türü sınıflamaları; metin türlerinin dilsel görünümleri; anlatı söylemi, anlatı metinleri ve dil aktarımı; söz eylem kuramı.

İNF398 Etkinliklere Katılım (0-2)1 AKTS:1

Öğrencilerin üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek kültürel, bilimsel, sportif, sanatsal ve benzeri etkinliklere katılımı ve bu etkinliklerden kazanımların üst seviyede tutulması.

 

VII. YARIYIL

 

EFMB401 Öğretmenlik Uygulaması 1 (2-6)5 AKTS:10

Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

 

EFMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma (2-0)2 AKTS:3

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

 

TE401 Dil Bilgisi Öğretimi (2-0)2 AKTS:2

Dil bilgisinin temel kavramları; Türkçenin ses, şekil, anlam ve söz dizimi yönünden temel özellikleri; dil bilgisi öğretimi ve dil bilgisi öğretiminin amacı; Türkçe Dersi Öğretim Programlarında dil bilgisi öğretimi modelleri ve yaklaşımları (Davranışçı, Bilişsel ve Yapılandırıcı) açısından değerlendirilmesi; Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (1-8. Sınıflar) dil bilgisi kazanımları; dil bilgisi öğretiminde konular (ses bilgisi, şekil bilgisi, anlam bilgisi) ve öğretiminde izlenecek sıra; yöntem ve teknikler, etkinlik örnekleri; metin merkezli dil bilgisi öğretimi uygulamaları.

 

TE403 Tiyatro ve Drama Uygulamaları (2-0)2 AKTS:3

Tiyatro alanına ilişkin temel kavramlar; canlandırma ve canlandırma teknikleri; doğaçlama çalışmaları; tiyatro diline yönelik saptamalar; dramaturji, yorumlama ve sahneleme; yaratıcı drama kavramının ve çalışmalarının tanıtılması; yaratıcı drama çalışmalarından Türkçe eğitiminde yararlanma yolları; oyunlaştırma teknikleri ve Türkçe öğretimi; oyun kavramı; oyunun psikolojik temelleri ve oyun-eğitim ilişkisi.

VIII. YARIYIL

 

EFMB402 Öğretmenlik Uygulaması 2 (2-6)5 AKTS:10

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

 

EFMB404 Okullarda Rehberlik (2-0)2 AKTS:3

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.

TE402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (3-0)3 AKTS:5

Türkçenin yabancı dil öğretiminde kuramsal çerçeve; yabancı dil öğretimi yaklaşımları (İşlevsel dil öğretimi yaklaşımı, eylem görev odaklı dil öğretimi yaklaşımı, geleneksel yaklaşımlar). Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı metninin değerlendirilmesi, Türkçenin ana dili olarak öğretilmesiyle yabancı dil olarak öğretilmesi arasındaki farklar; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitim ortamları, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkinlik geliştirme; Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan çeşitli ders kitaplarının incelenmesi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kültürlerarasılık.

 

TE404 Dünya Edebiyatı (2-0)2 AKTS:4

İlk örneklerinden günümüze dünya edebiyatı, dünya klasikleri; edebiyat akımları; Batı edebiyatının (Rus, Alman, Fransız, İngiliz vb.) belli başlı yazarları/şairleri ve eserleri; Doğu edebiyatının (Arap, Fars, Hint vb.) belli başlı yazarları/şairleri ve eserleri; Dünya klasiklerinden yapılacak bir seçkinin, çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi.

 

 

  TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER DERS İÇERİKLERİ

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ (EFMB***)

 

EFMB205 Açık ve Uzaktan Öğrenme (2-0)2 AKTS:4

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

 

EFMB207 Çocuk Psikolojisi (2-0)2 AKTS:4

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

 

EFMB209 Eğitim Hukuku (2-0)2 AKTS:4

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

 

EFMB206 Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (2-0)2 AKTS:4

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

 

EFMB208 Eğitim Antropolojisi (2-0)2 AKTS:4

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

 

EFMB2010 Eğitim Tarihi (2-0)2 AKTS:4

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

EFMB305 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler (2-0)2 AKTS:4

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

 

EFMB307Eğitimde Program Geliştirme (2-0)2 AKTS:4

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

 

EFMB309 Eğitimde Proje Hazırlama (2-0)2 AKTS:4

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

 

EFMB311Eleştirel Ve Analitik Düşünme (2-0)2 AKTS:4

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

 

EFMB306Eğitimde Drama (2-0)2 AKTS:4

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

 

EFMB308Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi (2-0)2 AKTS:4

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

 

EFMB310Kapsayıcı Eğitim (2-0)2 AKTS:4

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

 

EFMB312 Karakter ve Değer Eğitimi (2-0)2 AKTS:4

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

 

EFMB302 Türk Halk Oyunları (2-0)2 AKTS:3

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları.

 

EFMB304Türk İşaret Dili (2-0)2 AKTS:3

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.

 

EFMB407Karşılaştırmalı Eğitim (2-0)2 AKTS:4

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

 

EFMB409Mikro Öğretim (2-0)2 AKTS:4

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

 

EFMB411Müze Eğitimi (2-0)2 AKTS:4

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

 

EFMB413Okul Dışı Öğrenme Ortamları (2-0)2 AKTS:4

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

EFMB408Öğrenme Güçlüğü (2-0)2 AKTS:4

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

 

EFMB410 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama (2-0)2 AKTS:4

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

 

EFMB412 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim (2-0)2 AKTS:4

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

 

EFMB414Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme (2-0)2 AKTS:4

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ (EFGK***)

 

EFGK201 Bağımlılık Ve Bağımlılıkla Mücadele (2-0)2 AKTS:3

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

 

EFGK203 Beslenme ve Sağlık (2-0)2 AKTS:3

Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.

 

EFGK205 Bilim Tarihi ve Felsefesi (2-0)2 AKTS:3

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

 

EFGK207 Bilim ve Araştırma Etiği (2-0)2 AKTS:3

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

 

EFGK204 Ekonomi ve Girişimcilik (2-0)2 AKTS:3

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.

 

EFGK206 Geleneksel Türk El Sanatları (2-0)2 AKTS:3

Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.

 

EFGK208 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi (2-0)2 AKTS:3

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.

 

EFGK210 İnsan İlişkileri ve İletişim (2-0)2 AKTS:3

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

EFGK301 Kariyer Planlama ve Geliştirme (2-0)2 AKTS:3

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler

 

EFGK303 Kültür ve Dil (2-0)2 AKTS:3

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük

 

EFGK305Medya Okuryazarlığı (2-0)2 AKTS:3

Medya ve medya okuryazarlığı kavram alanı, bilgi toplumu ve medya okuryazarlığı; medya araçları, (televizyon, gazete, dergi, internet, sosyal medya vb.); eleştirel okuma, eleştirel dinleme ve izleme; mesajların değerlendirilmesi ve çözümlenmesi; TV reklamları, gazete haberleri, TV programları, web içerikleri vb. medya ürünlerinin incelenmesi.

 

EFGK307Mesleki İngilizce (2-0)2 AKTS:3

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.

 

EFGK309 Sanat ve Estetik (2-0)2 AKTS:3

Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.

 

EFGK306Türk Kültür Coğrafyası (2-0)2 AKTS:3

Kültürel coğrafyanın özelliklerini kavratmak, Türk Dünyası kültürel ilişkilerine dair farkındalık oluşturmak. Kültürel coğrafyanın gelişimi, mekânsal doku & kültürel mekân dokusu olgularının irdelenmesi; genel coğrafi yaklaşım ve teorilerden Türk Kültür Coğrafyasına geçiş; genelde Kültür kavramı ve özelde Türk Kültürü temel kavram ve tanımlarının verilmesi: Kültür ocağı, yayılma, kültürler arası etkileşim, kültürel ekoloji, kültür ekosistemi ve Türk Dünyası açısından değerlendirilmesi; kültürel etkileşim, kültürel peyzaj, Türk halk kültürü coğrafyası, popüler kültür coğrafyası.

 

EFGK308Türk Musikisi (2-0)2 AKTS:3

Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

 

EFGK310Türk Sanatı Tarihi (2-0)2 AKTS:3

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

 

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER (TE***)

 

TE216 Dil Edinimi (2-0)2 AKTS:4

Çocukta dil edinimi süreci, ana dilinin seslerini edinme, kelime türlerinin edinimi, zaman kavramı, zaman kullanımı, tümce, olumsuzluk edinimi, evet-hayır soruları, diğer yapılar.

 

TE218 Ses Eğitimi ve Diksiyon (2-0)2 AKTS:4

Doğru nefes ve ses alıştırmaları; Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları; Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu ve diğer bürün özellikleri; artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar; sözsüz iletişim (beden dili), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları.

 

TE220 Yaratıcı Yazma (2-0)2 AKTS:4

Yaratıcılık kavramı, yaratıcılığın tanımları; yaratıcılık beyin ilişkisi, yaratıcı bireyin özellikleri; yaratıcı düşünce, yaratıcı düşünce aşamaları, yaratıcı düşünce düzeyleri; yaratıcı yazma, yaratıcı yazma ve edebi türler; yaratıcı yazmayı geliştirebilecek etkinlikler, yaratıcı yazma etkinliklerinin süreç ve ürün olarak değerlendirilmesi.

 

TE327Kelime Öğretimi (2-0)2 AKTS:4

Söz varlığı unsurları (kelime hazinesi/temel kelimeler, deyimler, atasözleri, ikilemeler, terimler, kalıplaşmış sözler), alıcı ve üretici söz varlığı; kelime sıklığı ve yaygınlığı; kelime öğrenme stratejileri; kelime öğretim teknikleri.

 

TE329Medya Okuryazarlığı (2-0)2 AKTS:4

Medya ve medya okuryazarlığı kavram alanı, bilgi toplumu ve medya okuryazarlığı; medya araçları, (televizyon, gazete, dergi, internet, sosyal medya vb.); eleştirel okuma, eleştirel dinleme ve izleme; mesajların değerlendirilmesi ve çözümlenmesi; TV reklamları, gazete haberleri, TV programları, web içerikleri vb. medya ürünlerinin incelenmesi.

 

TE328İlk Okuma Yazma Öğretimi (2-0)2 AKTS:4

Türkiye’de ilk okuma yazma öğretiminin geçmişi; ilk okuma yazma öğretim yöntemleri (Alfabe yöntemi, hece yöntemi, öykü-cümle yöntemi vb.); Ses Temelli Cümle Yöntemi, uygulama aşamaları; alternatif uygulamalar; ortaokul düzeyinde okuma yazma sorunları ve ileri sınıflarda okuma yazma öğretimi.

 

TE330Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı (2-0)2 AKTS:4

Alana özgü öğretim teknolojilerini kullanma; yazılım türleri ve kullanım amaçları; alanın öğretiminde kullanılacak materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri; materyal ihtiyaçlarının belirlenmesi; iki ve üç boyutlu öğretim materyallerinin tasarlanması; çalışma yaprakları; saydamlar; VCD, DVD, MP3 ve MP4 dosyaları vb. öğretim materyallerinin geliştirilmesi; farklı öğretim materyallerine yönelik sınıf içi uygulamaların değerlendirilmesi.

 

TE405Anlam Bilimi (2-0)2 AKTS:4

Anlam Biliminin tarihi, dil bilim içerisindeki yeri ve anlam bilimiyle ilgili anahtar kavramların açıklanması, Türk dilinin anlam hususiyetleri (sözcük düzeyinde, cümle düzeyinde); anlam çerçevesi, anlam olayları; durgun anlam bilim, kelime, kavram, anlam, kapsam; eş anlamlılık, zıt anlamlılık, eş adlılık; çok anlamlılık; gelişmeli anlam bilim, anlam değişmesi, anlam genişlemesi, anlam daralması; deyim aktarması, ad aktarması ve benzeri söz sanatları.

 

TE407İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (2-0)2 AKTS:4

Yurt dışına Türk göçü, göçün etkileri, sonuçları; yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitim durumları; yurt dışında ana dil eğitiminin yasal dayanakları ve yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü dersleri; iki dillilik, çok dillilik ve türleri; iki dillilere Türkçe öğretiminde kuram, yöntem ve teknikler; Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programları; Türkçe ve Türk kültürü dersi için etkinlik ve materyal tasarımı.

 

TE409Türkçe Ders Kitabı İncelemesi (2-0)2 AKTS:4

Ders kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi.

 

TE411Türkçe Öğretimi Tarihi (2-0)2 AKTS:4

Dil aileleri, Altay dilleri teorisi, Türkçenin dünya dilleri sınıflamasındaki yeri; Türk dilinin tarihi dönemleri ve kaynakları; tarihsel süreçte Türkçe öğretimi; Türkçenin tarihi kaynaklarında Türkçe öğretimine ilişkin bulgular.

 

TE406 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme (2-0)2 AKTS:4

Dil becerili öğretiminde farklı yaş grupları ve dil düzeyleri için kullanılan sınav türleri ve ölçme yöntemleri; dil becerilerini ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik ilkeler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime bilgisi ve dil bilgisi seviyelerinin ölçülmesinde kullanılan soru türleri; sınav hazırlama teknikleri ve değerlendirme ölçütleri; çeşitli soru örneklerinin hazırlanması ve sınav değerlendirme çalışmaları.

 

TE408Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi (2-0)2 AKTS:4

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.

 

TE410Eleştirel Okuma (2-0)2 AKTS:4

Eleştirel düşünme tanımı ve kapsamı, eleştirel düşünme stratejileri; okuma ve anlama; okuma yaklaşımları; metin türlerini ve retorik özelliklerini tanıma, akıl yürütme stratejilerini belirleme, uygulama çalışmaları.

 

GENEL ve ORTAK SEÇMELİ DERSLER (GOS***)

 

GOS110 Briç (1-1)0 AKTS:1

Briçe giriş, tarihçe, temel kavramlar, artırma, oyun, puan sayma, açılış konuşmaları, artırmanın amaçları, bir sanzatü açışına yanıtlar, ek puanların sayılması, bir renk açılışına yanıtlar, açanın rebidleri, deklaranın oyunu, üste konuşmalar, uyandırma konturları, iki terfi açışı, zayıf konuşmalar, santazü yapısı, stayman konvansiyonu, minör renk yanıtları, yükselmeden sonraki konuşmalar, şilem konuşmaları, savunma oyunu.

 

GOS111 Satranç (1-1)0 AKTS:1 Satrancın tarihçesi. Satranca giriş: Kalenin, piyonun, vezirin, şahın, at ve filin hareketlerinin incelenmesi. Taşların alınışı. Büyük ve küçük rok hareketlerinin incelenmesi. Notasyonun tanımı. Aletlerin karşılaştırmalı değerleri. Zorunlu hamle. Açmaz, çifte şah çekme kavramlarının incelenmesi. Genel oyun kurallarının incelenmesi. Oyun kazanma ile ilgili temel çalışmalar: Açık ve kapalı hatların incelenmesi, piyon finalleri, kazanca giden yollar. Mat problemlerinin çözümü: Bir ve iki hamlelik mat problemlerinin incelenmesi.

 

GOS112 Temel Spor Uygulamaları (1-1)0 AKTS:1 Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve soğuma. Sağlıklı Yaşam ve sporun insan organizmasındaki etkileri. Antreman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.

 

GOS113 İzcilik (1-1)0 AKTS:1 İzcilik teknik becerilerini uygular. İzciliğin kuralları. İzcilik ile ilgili temel becerilerin uygulanması.

 

GOS114 Bisiklet (1-1)0 AKTS:1 Günlük yaşam içerisinde sağlıklı yaşam için gereken spor ve egzersiz yapma alışkanlığı kazandırmak. Bisiklet sporunda temel tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. Bisiklet sporunun fizyolojik ve psikolojik faydalarının anlatımı.

 

GOS115 Dağcılık (1-1)0 AKTS:1 Dağcılık Tekniği ve teorisi konularına değinilecektir.

 

GOS116 Atıcılık (1-1)0 AKTS:1 Giriş: Temel atıcılık bilgileri ve terimleri. Atışta kullanılan silahlar, mühimmat ve ekipman. Atış emniyet tedbirleri. Atıcılık tipleri: Spor amaçlı atıcılık (Trap ve skeet), Av amaçlı atıcılık.

 

GOS117 Trekking (1-1)0 AKTS:1 Doğal alanlar, yürüyüşün faydaları. Doğa yürüyüşü nedir? Yürüyüş teknikleri. Yön bulma teknikleri. Malzemeler ve kullanma yöntemleri. İzcilik. Dağcılık. Nordikwalking hakkında bilgi. Doğa yürüyüşü planlama teknikleri.

 

GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor (1-1)0 AKTS:1 Beden eğitimi ve sporun kavramlarını;Fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının spor bilimi ile ilişkileri; Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki; Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar; Fiziksel uygunluğun önemi; Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi; Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antreman metotlarını tanıyabilme; Uygulamalar.

 

GOS121 Plastik Sanatlar (1-1)0 AKTS:1 Temel sanat eğitimi içerisinde yer alan kara kalem, desen, yağlı boya, heykel, rölyef, mask, büst ve baskı çalışmalarının uygulamalı olarak öğretilmesi.

 

GOS122 Sanat Tarihi (1-1)0 AKTS:1 Sanat ve Sanat Tarihi Nedir? Prehistorik Sanat. Kalkolitik ve Tunç Çağı Sanatı. Demir Çağı Sanatı. Mezopotamya Sanatı ve Mısır Sanatı. Doğu Sanatı. Yunan Sanatı. Roma ve Bizans Sanatı. Selçuklu Sanatı. Osmanlı Sanatı. Avrupa Sanatı. Rönesans Dönemi Sanat. Rönesans Sonrası Avrupa Sanatı. Modern Sanat Akımları.

 

GOS123 Müzik Dersi (1-1)0 AKTS:1 Seçmeli müzik dersi genel anlamında genel bir kültür edinmesini hedeflemiştir. Öncelikle öğrenci ile sanat ve estetik kavramları üzerine konuşulur ve tanımları yapılarak öğrencinin sanatın tanımına dair temel bilgileri alması sağlanır. Müzik sanatını tarihi ve kökeni itibarı ile müziğin yapısı hakkında öğrenciye bilgi verilir. Aynı zamanda ilk çağdan günümüze eserler öğrenciye dinletilerek öğrencinin duyumsama yolu ile bu kültürü edinmesi sağlanır. Batı müziği ve Türk müziği form ve yapıları hakkında konuşularak gerekli notlar öğrencilere verilir. Şarkı, Türkü, Dini musiki ve temel Türk müziği kavramları üzerine dinlemeler yapılır. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Dini Musikisi üzerine öğrenciye notlar verilir. Öğrenciler ile batı müziğinin temel formları olan Opera, Sonat ve Senfonik müzik kavramları dinletilerek temel tanımların olduğu notlar öğrenci ile paylaşılır. Çalgılar ve çalgı yapıları hakkında bilgiler verilir.

 

GOS124 Türk Halk Oyunları(1-1)0 AKTS:1 Genel dans bilgisi ve Türk halk danslarının tanım ve işlevleri, ritim bilgisi, temel adımlar, Türk halk danslarının yörelere göre dağılımı (Halay, Bar, Zeybek, Kaşık-Karşılama, Horon, Hora vb.) ve bu danslara örnek verilmesi. Halayların genel tanımı ve üçayak dansının müzikle uygulanması. Halay dans kümesi; Delilo dansının ritim ve müzikle uygulanması.Halay dans kümesi anlatımı, Düzayak dansının rıtim ve müzikle uygulanması. Zeybek dansının ve yöresinin genel tanımı; Harmandalı dansının ritim ve müzikle uygulanması. Seğmen dansının ve yöresinin genel tanımı; Seğmen dansının ritim ve müzikle uygulanması. Horon dansının ve yöresinin genel tanımı; Düz Horon dansının ritim ve müzikle uygulanması. Horon yörelerinden horon kurma düzeninin müzik ve ritimle uygulanması. Bar dans kümesinin ve yöresinin genel tanımı ve Atabarı Dansının ritim ve müzikle uygulanması. Kaşık Karşılama danslarının genel tanımı ve Yayla Yolları dansının ezgi ve ritimle uygulanması. Karşılama dans kümesinden Kasap Havası dansının ezgi ve ritimle uygulanması.

 

GOS131 Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları(1-1)0 AKTS:1 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

 

GOS133 Yöresel Halk Oyunları(1-1)0 AKTS:1 Yöresel Halk Oyunları, tüm gelişim alanlarını destekleyen en önemli disiplinlerden biridir ve evrensel bir dildir. Yöresel Halk Oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerini estetik yönüyle geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası dans kültürlerini tanımak, kişisel ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetiştirmektir

 

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı